Κατασκευάστρια εταιρεία για φουσκωτά προιοντα προßολης και παιχνίδια  καθώς και µηχανικού εξοπλισµού -  VIV Ltd.  
Producent:

Φουσκωτά Διαφηµιστικά ΜπαλόνιαΜε µεγάλη ßάση Με µικρή ßάση Με στενή και µακριά ßάση Με κανονική ßάση Με στενή ßάση
Με µεγάλη ßάση Με µικρή ßάση Με στενή και µακριά ßάση Με κανονική ßάση Με στενή ßάση
..............................................................................................................................................................................................................................................................
VIV Ltd. © 2005-06-21
Site Map