Κατασκευάστρια εταιρεία για φουσκωτά προιοντα προßολης και παιχνίδια  καθώς και µηχανικού εξοπλισµού -  VIV Ltd.  
Producent:

Φουσκωτά Βουνά


Κατασκευάζουμε ψυχαγωγικές και διαφημιστικές συσκευές εναρμονισμένες με τις νόρμες ΕΝ 14960.

Toίχος με velcro Dino-Βουνό Dino
Toίχος με velcro Dino-Βουνό Dino
Βουνό Αναρρίχησης - Ανταγωνισµός Αναρρίχηση - Ανταγωνισµός Βουνό Πυραµίδα Πειρατικό Καράßι - Το «µαλακό» Rysy - Βουνό Αναρρίχησης
Βουνό Αναρρίχησης Βουνό Αναρρίχησης Βουνό
Το «µαλακό»
Πυραµίδα
Συνδυασµός αναρρίχησης και τσουλήθρας
Πειρατικό Καράßι
Το «µαλακό»
Rysy
Βουνό Αναρρίχησης
..............................................................................................................................................................................................................................................................
VIV Ltd. © 2007-09-12
Site Map